Tekencursussen in Utrecht en online

diepgang, experiment en tekenplezier

De cursussen van Marisa zijn erop gericht je tekenvaardigheden te verbreden en verdiepen. Door oefeningen te doen breid je je mogelijkheden uit: je probeert nieuwe lijnvoeringen en materialen, speelt met de ordening van de figuren op je vel, kijkt wat er gebeurt als je volle tekeningen maakt of juist heel sobere, of als je de inhoud van je werk in een andere vorm giet. De nadruk ligt op speels onderzoek en scherpe reflectie op de gemaakte tekeningen. Barrières worden geslecht, en je krijgt handvatten aangereikt om je werk inhoudelijk en tekenvaardig op een hoger plan te tillen.

Voorjaarscursus 2018: Een serie maken

Veel kunstenaars werken in periodes met een bepaald onderwerp of werkwijze. Zo ontstaan verschillende series. Denk bijvoorbeeld aan de schilder Matisse die plots figuren ging uitknippen of de ‘blauwe periode’ van Picasso.

In deze cursus werk je aan een afgebakende serie die zijn eigen ‘spelregels’ heeft. We doorlopen op compacte wijze het gehele maakproces van zoekend begin tot heldere eindpresentatie.

In 8 lessen gaan we stapsgewijs van breed uitwaaierend je werkproces meer kaderen om te eindigen met een coherente reeks tekeningen. Telkens opnieuw bekijken we goed: hoe ziet jouw serie eruit en welke keuzes heb je gemaakt? Aan het eind kijken we of onderwerp, formaat, materiaal, afbeelding, lijnvoering en presentatievorm samenvallen tot een kloppend geheel en sluiten we af met een interne expositie.

Hoewel we groepsgewijs werken, is er veel ruimte om in te haken op individuele leervragen. Voor wie zijn eigen spoor al aardig helder heeft is het doel je werkwijze eens goed tegen het licht te houden, die te verrijken en zo nodig te verfrissen of aan te scherpen. Wanneer je nog geen heldere eigen thematiek of werkwijze hebt – of die wel had maar een nieuwe ingang zoekt – gaan we juist op zoek naar welke ‘spelregels’ werken voor jou: met wat voor onderwerp en manier van tekenen wil jij aan de slag?

Data: 20 jan, 3 en 17 feb, 3, 17 en 31 mrt, 14 en 28 april 2018
Tijd: 11 – 14 u.
Locatie: het pand van Atelier STOK, Bemuurde Weerd o.z. 32, Utrecht
Prijs: 275 euro (inclusief BTW, koffie/thee, tekenpapier – lunch en tekenmateriaal breng je zelf mee)
Aanmelden: voor 5 januari 2018, mail naar info@marisarappard.nl

Voor wie?

De cursussen zijn gericht op gevorderden – mensen die ervaring hebben met tekenen, schilderen of op een ander beeldend vlak. Belangrijker dan ervaring is echter een nieuwsgierige houding en een open blik: Marisa begeleidt graag mensen die willen opfrissen, herbezinnen of nieuwe wegen zoeken. Vanuit plezier tot nieuwe ontdekkingen komen is in haar cursussen belangrijker dan een kant en klaar eindresultaat.

Online cursus volgen

Enkele cursussen van Marisa zijn te volgen via mail en Skype.

Hoe werkt het?

Tweewekelijks ontvang je een online video met een introductie op de les, en een pdf met opdrachten waaraan je thuis werkt.
Om de twee weken ontmoeten we elkaar op de maandagavond via Skype, van 8 tot 9 u ‘s avonds. Dit moment is bedoeld om gezamenlijk het gemaakte werk te bespreken en uit te wisselen hoe het je is vergaan tijdens het tekenen.

Een cursus is individueel te volgen voor 350 euro. Vanaf 2 aanmeldingen kan er een groep gestart worden; dan is de prijs 250 euro p.p. Daarnaast biedt Marisa ook eenmalige adviesgesprekken over je werk aan.

Stuur me een mailtje als je interesse hebt: marisarappard@hotmail.com

Welke cursussen kan ik volgen?

‘De intentie van de tekening’

Wanneer is een tekening af?

Je kunt het besluiten op basis van formele aspecten, zoals kleur, vorm, compositie.
Toch kan het zijn dat die allemaal kloppen en de tekening het nog steeds niet ‘doet’.

Terwijl het soms ook zomaar raak is, en je het weet, zonder het te kunnen uitleggen.

In deze cursus gaan we op zoek naar dat extra ingrediënt dat zorgt dat een tekening zindert. Hoe kun je, los van hoe je denkt of vindt dat je tekening eruit moet zien, weten hoe hij eruit moet zien? En vanuit wat voor ‘attitude’ moet je werken om dat voor elkaar te krijgen? In een uitdagende mix van opdrachten worden de keuzes die je al tekenend maakt op scherp gezet en probeer je die ene tekening te maken die zo onontkoombaar is dat je er domweg niet omheen kunt.

‘Beeldbank’

Bestaand beeldmateriaal is overal om ons heen en een rijke bron om uit te putten. Tekenaars gebruiken foto’s vaak als voorbeeld en inspiratiebron.

 

Bij de vertaalslag van foto naar tekening kom je heel wat vraagstukken tegen. Blijf je dicht bij de beeltenis en teken je hem na? Zet je de foto naar je hand en vervorm je de afbeelding? Of levert hij enkel een idee voor een tekening die er heel anders uit komt te zien?

 

In deze cursus nemen we al deze mogelijkheden onder de loep. We gaan in op zowel de vorm (formaat, kleur, lijnvoering, arcering) als de inhoud (wat vertelt de foto en hoe belandt dat in jouw tekening?). We tekenen de foto realistisch na en gebruiken hem ook als toegangspoort tot onderliggende lagen: we onderzoeken wat onder het oppervlak van de afbeelding schuilt, en kijken de kunst af bij kunstenaars die naar foto’s werken.

 

Al doende vorm je je een heldere mening over hoe jij met bestaand beeldmateriaal om wil gaan.